Nesten som før!

Steinsfjorden var nesten som før, store flater med blank stålis og en fryd å skøyte på!

Vi var fem turskøytere som gikk ut fra Sundøya og fulgte isveiene nordover. Grei appelsinis å skøyte på der og forbi de første øyene så var det en blanding av støpis og blank stålis, veldig lettvint å gå på det! Ut på isen traff vi en enslig turskøyter, Egil, som gikk ut fra Vik.

Stortsett så viste det seg at den gamle støpisen og deler av stålisen i vest holdt ca 8 cm, mens den nye isen i nord/øst holdt bare ca 3 cm. Men det er -10 C og klar himmel så det kan hende hele Steinsfjorden er gangbar imorgen!

Vi prøvde lykken på Tyrifjorden også; fra motorveien hadde vi sett blank is forbi Storøya! Vi fulgte isveiene i sikksakk og snart var det blank stålis å gå på, ca 8 cm, og ca 2-3 cm som vi ikke gikk på! Men med -10C og klar nattehimmel så bør den bli tykkere der og!

Om noen har lyst å gå på Steinsfjorden i morgen 26.12.2014 kl 11oo så send meg en SMS på 91751641!